Mis on Bürokratt?

Eesmärk on luua 2025.a. lõpuks virtuaalne abiline, tänu kellele ei kuluta sa riigiga suhtluseks enam ühtegi liigset hetke.Miks on Bürokratti vaja?


Probleem

Kodanikud ei tea, millise asutuse poole pöörduda. Suhtlus riigiga on aeglane, puudub ülevaade nii kohustustest kui ka võimalustest.

Võimalus

Tehisintellekti ja eriti virtuaal-assistentide areng võimaldab probleemi lahendada senisest oluliselt paremini.

Hetkeolukord

Mobiilseadmeid kasutab ligikaudu 98% ja internetti 90% Eesti leibkondadest, nende levik näitab jätkuvat kasvu.

Eesmärk

Parem digiriigi kogemus läbi lihtsalt kasutatavate avalike teenuste.

Buerokratt illustration

KEELEMUDELI TESTIMINE BÜROKRATIS


Sel aastal hakkame Bürokratis kasutama suurt keelemudelit, et lihtsustada infootsinguid avaliku teabe osas.

Meie eesmärk on, et Bürokrati antavad vastused oleksid alati ajakohased ja täpsed - need on kaks tegurit, mis suure keelemudeli toel töötaval vestlusrobotil alati 100% ei õnnestu, sest neid on õpetatud olema oma vastustes loomingulised ja treeningandmed võivad vahel olla veidi vananenud.

Testime keelemudeli võimekust vastata küsimustele meie ette antud info põhjal, alustades sotsiaalvaldkonna teabega.

Testimiseks kasutatav info sisaldab:

Aidake testida Bürokratti, esitades sotsiaalvaldkonna ja maksudega seotud küsimusi ning andes tagasisidet vastuste täpsuse kohta.


Mida küsida?

Küsige riiklike toetuste, hüvitiste, pensionite, sotsiaalteenuste ja eraisiku maksude kohta. Kui Bürokratil puudub info, peaks ta seda selgelt väljendama.

Tagasiside andmiseks lõpetage vestlus vestlusakna üleval paremal serval ning hinnake vestlust skaalal 1-10, lisades võimalusel kommentaari.

AITÄH ABI EEST!